Όροι χρήσης - Ανδρικά | Γυναικεία | Επώνυμα | Αρώματα τύπου | Καλλυντικά | Hellenikon

Προϊόντα:
Aξία Προϊόντων:
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

INFO
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-hellenikon.com (εφεξής “HELLENIΚON”)  και η λειτουργία του διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης και εκπροσωπείται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ», που εδρεύει στην Παραλία Πιερίας στην οδό Νίκης 10.  Πιο συγκεκριμένα οι παρόντες όροι χρήσης και προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.e-hellenikon.com από την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ» με ΑΦΜ «120729796». Το φυσικό κατάστημα με το διακριτικό τίτλο “HELLENIKON” που αντιστοιχεί στα προϊόντα του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου βρίσκεται στη διεύθυνση Αγίου Νικολάου 3 στην παραλία Πιερίας και αποτελεί υποκατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ», που εδρεύει στην Παραλία Πιερίας στην οδό Νίκης 10.

Η επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HELLENIΚON” σε μια προσπάθεια της να πετύχει ένα άρτιο αποτέλεσμα και να προστατεύσει σε κάθε περίπτωση τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος περιγράφει παρακάτω τους όρους χρήσης του συγκεκριμένου. Οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-hellenikon.com με τη διαδικτυακή τους παρουσία σ' αυτό  συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

  1. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας www.e-hellenikon.com ανήκουν στην επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HELLENIΚON” και αποτελούν πνευματικά δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Οι χρηστές αναγνωρίζουν τα ιδιοκτησιακά και πνευματικά δικαιώματα της επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HELLENIΚON” και δεσμεύονται να τα διαφυλάξουν.

    Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή και  αναμετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου την ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη εγγραφή έγκριση της επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HELLENIΚON”.

  2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα που αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-hellenikon.com είναι μια ιστοσελίδα για πωλήσεις καλλυντικών προϊόντων.

  3. Η ορθότητα περιγραφής των προϊόντων είναι ευθύνη της επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HELLENIΚON” η όποια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι ακριβής χωρίς όμως να αποκλείεται το ενδεχόμενο για ύπαρξη κάποιων τυπογραφικών και όχι μόνο λαθών. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο υποπέσει στην αντίληψη των χρηστών, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να το αναφέρουν άμεσα επιλέγοντας το σύνδεσμο με τίτλο “αναφορά προβλήματος”.

  4. Η επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HELLENIΚON” δεν ευθύνεται για ζημιές του χρήστη ή τρίτων που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργίες του συστήματος.  Ενδεικτικά αναφέρονται βλάβες στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και γενικά βλάβες και κίνδυνοι που προέρχονται από το δίκτυο των παροχέων internet, κοκ.  Επίσης η επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HELLENIΚON”  δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

  5. Ο κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.e-hellenikon.com είναι  υποχρεωμένος να  χρησιμοποιεί τα πραγματικά του στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail, κλπ) στις διάφορες φόρμες επικοινωνίας όταν επιχειρεί κάποιο αίτημα είτε αυτό αφορά πληροφορία είτε την παραγγελία κάποιου προϊόντος. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο  σύμφωνα με τους νόμους και δεν θα προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες σε αυτόν ή σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τo www.e-hellenikon.com.

  6. Η επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HELLENIΚON” ενημερώνει ότι δικαιούται, κρίνοντας και  αξιολογώντας όλα τα στοιχεία για την παραγγελία των πελατών της, να απορρίψει κάποια παραγγελία λόγο μη συμπλήρωσης σωστών και επαρκών στοιχείων του πελάτη ή αν πειστεί  ότι τα στοιχειά είναι ψεύτικα.

  7. Η επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HELLENIΚON” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους, τις τιμές και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνοντας όμως την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει μέσα από τις σελίδες του  ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-hellenikon.com.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
H επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HELLENIKON”, στα πλαίσια μιας προσπάθειας εύρυθμης και επιτυχημένης συνεργασίας με τους πελάτες της δεσμεύεται ρητά και κατηγορηματικά ότι η οποιαδήποτε επικοινωνία ενός χρήστη με την ιστοσελίδα της επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο “HELLENIKON”, η οποία περιέχει αποστολή προσωπικών δεδομένων (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, κλπ) προστατεύεται αυστηρώς και δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση προώθησης της σε τρίτους για λόγους που δεν αφορούν την διαδικασία για την οποία πραγματοποιήθηκε και η αναφερόμενη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συνεπώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς προσωπικών δεδομένων του χρήστη του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.

Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που ενδεχομένως ζητηθούν σε κάποια φόρμα επικοινωνίας ή παραγγελίας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει φυσικά) χρησιμοποιούνται μόνο για την ικανοποίηση της συγκεκριμένης επιθυμίας, την εκτέλεση της συγκεκριμένης παραγγελίας ή οποιουδήποτε άλλου συγκεκριμένου αιτήματος του χρήστη που προκύπτει από την αλληλεπίδραση του με το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο.

Τα στοιχεία του χρήστη μετά την υλοποίηση της επικοινωνίας για το συγκεκριμένο αίτημα διαγράφονται μέσα σε 24 με 48 ώρες από την παραλαβή του συγκεκριμένου αιτήματος.

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος  σας ενημερώνει ότι  χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies αnalytics. Πρόκειται για ένα υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας το οποίο εξυπηρετεί στη δυνατότητα αξιολόγησης  της αποτελεσματικότητας των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.

Επίσης ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies τα οποία επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι και την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου ο οποίος λειτουργεί πέρα από ενημερωτικά και ως ηλεκτρονικό κατάστημα.

 
Στην προκειμένη περίπτωση μόνο η Google ή τρίτοι, πάντα όμως μέσω της Google, δύναται για διαφημιστικούς λόγους, να κάνουν χρήση των συγκεκριμένων cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο.

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος δεν κάνει άλλη χρήση των cookies, πχ για στοχευμένη πρόταση κάποιου στοχευμένου προϊόντος, κατάλληλου για τις ανάγκες σας, κοκ.

Για οποιαδήποτε αντίρρησή σας, προβληματισμό σας, ερώτημα σας ή δημιουργική προσπάθεια σας να μας ενημερώσετε σχετικά με τους όρους χρήσης, τα προσωπικά δεδομένα και γενικά την πολιτική απορρήτου στο διαδίκτυο, ένα μέσο το οποίο συνεχώς μεταλλάσσεται και εξελίσσεται με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς είμαστε στη διάθεση σας να σας απαντήσουμε, να σας εξυπηρετήσουμε ή ακόμα και να διορθώσουμε κάτι το οποίο μπορεί να έχει ξεφύγει (σαφώς και όχι ηθελημένα) της δικής μας γνώσης και προσοχής.
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού